Bloczki Betonowe

Betonowe bloczki fundamentowe i nadproża
 
B-20 ATEST

 a  b  c

dDługości dostępnych nadproży: 120, 150, 180, 210, 240, 270 cm